เครื่องลดความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้
(Portable Dehumidifier)
เครื่องลดความชื้น inovent ขนาดเล็ก
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
เครื่องลดความชื้นขนาดกลาง
(Medium Size Dehumidifier)
เครื่องลดความชื้น inovent ขนาดกลาง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
เครื่องลดความชื้นขนาดใหญ่
(Large Scale Dehumidifier)
เครื่องลดความชื้น inovent ขนาดใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
   APPLICATIONS : การใช้งานเครื่องลดความชื้น
All content ©copyright Inovent Products All right reserved.
Tel.(66)2995-5335,995-5351-2 Fax.(66)2995-5350
www.dehumidifier.in.th,www.inovent.co.th